Georg Børresen

Ny sogneprest i Ås kommune

Følg Østlandets Blad på Facebook:

ÅS: Bispedømmerådet i Borg har tilsatt Georg Børresen som ny sogneprest i Ås sogn. Børresen har tidligere tjenestegjort som vikar i stillingen han nå skal tiltre, samt på Nesodden. Den nye sognepresten innsettes under gudstjenesten i Ås kirke førstkommende søndag.