I et leserbrev spør innbygger, Hilde Solheim, hva som skal skje på tomten der Nordre Finstad barnehage sto. Den ble revet for å gjøre tomten større og for å forberede utbyggingen av barneskolen. Barnehagen var i dårlig forfatning og det ble ikke vurdert som hensiktsmessig å beholde den. I reguleringsplan for Ski Vest er det regulert inn to nye barnehager i Magasinparken. I kommunestyre i forrige uke, ble det bevilget 1,5 millioner kroner til å oppgradere uteområdene til Finstad barneskole. Pengene ble bevilget fra juni 2020, målet er at nytt lekeområde der barnehagen sto, skal være klart så raskt som mulig.

Ny ungdomsskole kommer raskest mulig

Det er gjort mye arbeid og forberedelser gjennom flere år for å få bygget ny ungdomsskole på Finstad. Målet er at den skal bli ferdig så raskt som mulig. Fysisk aktivitet og andre spesialrom skal deles i et felles bygg mellom skolene. Dette bygget kommer i neste skolebehovsplan våren 2020.

Når det gjelder høyspentmasten så ligger det rekkefølgekrav i reguleringsplanene. Den skal graves ned, men det er usikkert når det vil skje. For å få til det, må det til et spleiselag med flere aktører. Slik høyspentmasten går nå, er den ikke til hinder for bygging av ny ungdomsskole på Finstad ifølge administrasjonen.

En ny ungdomsskole på Finstad vil løse kapasitetsproblemene for flere skoler. Både barneskolen og ungdomsskolen i Ski sentrum er proppfulle og hindrer utbygging pga. rekkefølgekrav. Presset i sentrum er stort pga. Follobanen. Ny ungdomsskole vil kunne avlaste barneskolen på Finstad i noen år, ved at de eldste elevene har klasserom der. Dette gjøres med hell mellom en overfylt Sofiemyr skole og Fløisbonn ungdomsskole. I Ski sentrum deler både barneskolen og ungdomsskolen felles modulbygg.

Forstår skuffelsen

Det var dessverre ikke rom for å (gjen)bevilge midler til Finstad barneskole nå. Jeg skjønner at foreldre, lærere og elever er skuffet over beslutningen. Det var andre prosjekter som hastet langt mer. Det synliggjorde rådmann i behovsplanen for skolebygg denne våren. Vi var nødt til å prioritere i en krevende økonomisk situasjon.

Finstad barneskole er en av de bedre skolene vi har. Mange skolebygg i Nordre Follo har akutte behov for vesentlige oppgraderinger. Det lot seg ikke forsvare å prioritere Finstad barneskole i god stand, når andre skoler skriker etter nødhjelp. Det vil føre til fortsatt bruk av modulbygninger i noen år til, men tilstanden på Finstad barneskole inkludert modulene, er langt høyere enn kvaliteten på en rekke skoler, Greverud, Sofiemyr, Fløisbonn, Hellerasten, Vevelstadåsen og Ski skoler, for å nevne noen.

Det gjorde en vanskelig beslutning litt enklere. Hadde vi hatt råd til alt, ville vil også satt i gang med barneskolen nå.

Det kommer bedre tider

I hvert fall får vi håpe det. Usikkerheten for langtidseffektene av pandemien kjenner ingen. Den kom på toppen av kommunesammenslåingen med store pukkelkostnader. Hver for oss hadde Oppegård og Ski vært verre stilt på sikt. Vi hadde heldigvis investert flere hundre millioner i topp moderne IKT systemer. Det fikk vi meget god nytte av under pandemien. investeringen vil vi få effekter av i årene som kommer. Det gir oss tross alt et godt utgangspunkt, bedre enn mange andre kommuner. Det kan være en viktig påminnelse for oss alle. Vi er en godt drevet og robust kommune som skal komme styrket ut av alt vi har stått i sammen.

Camilla Hille (Venstre), leder, Utvalget for oppvekst, idrett og kultur