Kostnadene skal ned med 1,7 milliarder kroner, noe som betyr at hver femte ansatt i Statens vegvesen berøres.

Det er Veier24 som melder om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte ble orientert om saken i et allmøte klokken 15.

Vegvesenet understreket i en Twitter-melding tirsdag at ingenting tyder på oppsigelser.

– 1.650 ansatte skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, opplyser Statens vegvesen.

Det er Vegvesenets eget forslag til omorganisering som er nå oversendt til Samferdselsdepartementet. I forslaget heter det blant annet at dagens organisering preges av for mye byråkrati og at etaten i dag ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på.

– Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Han sier omorganiseringen vil bidra til å gjøre Vegvesenet mer effektive og sikre mer vei for pengene.

– Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, sier han.