Folk i Ås har fått billigere barnehage, SFO og alle som tjener under 750.000 har fått lavere inntektsskatt. I tillegg har bunnfradraget i formuesskatten økt. Det merkes i hverdagen for mange.

Som kommunepolitikere i Ås merket vi spesielt styrkningen i kommuneøkonomien i høst. Ås fikk med Ap/Sp-regjeringen rundt 8,5 millioner mer i året sammenlignet med den avgåtte Høyre-regjeringen. Det styrker det lokale selvstyret og gir oss mulighet til å sikre lokal velferd og gode tjenester til innbyggerne våre, til tross for en stram økonomi i Ås. NAV har også fått mer midler for å følge opp unge ledige tettere. Det er viktig for å sikre flere unge mulighet til å komme inn i arbeidslivet og leve gode selvstendige liv.

Vi er også glade for at regjeringen har styrket frivillige lag og foreninger innen idrett og kultur. Gjennom innføring av full momskompensasjon, får nå klubber og lag i Ås igjen all moms de betaler på varer og tjenester. Det er midler de i stedet kan bruke på mer aktivitet, for eksempel for barn og unge.

Ap/Sp-regjeringen har også varslet at de vil komme med en ordning for strømstøtte for idrett og frivillige organisasjoner. På samme måte som det er laget en ordning for 80% kompensasjon til husholdninger og landbruket for høye strømpriser. En viktig ordning for å hjelpe alle med strømregningen i en krevende tid.

I Ås har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gått i front for arbeidet med et seriøst arbeidsliv. Kommunestyret vedtok høsten 2020 en egen Ås-modell mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Det er bra regjeringen nå er inspirert av Ås-modellen, og vil lage en egen Norgesmodell for seriøst arbeidsliv. Det har vi store forventninger til.

Alt kan ikke gjøres på 100 dager, men vi er fornøyde med at Ap/Sp-regjeringen har klart å sette en ny og mer rettferdig kurs. Det styrker det gode samarbeidet vi har i Ås for å sikre gode tjenester og liv til innbyggerne våre.