130 konkurser i Follo i 2019 – ni flere enn i 2018

Antall konkurser i Follo holder seg på det jevne i Follo. I 2019 har det vært 104 konkurser og 26 tvangsavviklinger.