Gå til sidens hovedinnhold

162 registrert smittet i Oslo siste døgn

Det er registrert 162 nye smittede i Oslo siste døgn, en økning på ett smittetilfelle fra dagen før. Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune.

Dette er det høyeste smittetallet som er registrert i Oslo siden pandemien brøt ut i mars. Samtidig er det langt flere som blir testet nå enn tidligere.

I alt er det nå registrert 1.408 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Stovner er den bydelen som har flest registrert smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 124 smittede de siste ukene, som innebærer 372,2 nye smittede per 100.000 innbyggere. Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 134 smittede, som innebærer 343 smittede per 100.000 innbyggere.

Nordre Aker er bydelen med færrest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 48 smittede de siste ukene, som innebærer 91,7 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Nest færrest har bydel Østensjø med 54 smittetilfeller, som innebærer 106,3 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, med 339 tilfeller de siste to ukene.

Det er noe flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.

Fakta om koronainnstrammingene

Dette er de nasjonale koronatiltakene regjeringen innfører: Anbefalinger for hele landet:

 • Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.
 • Regler for hele landet
 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til mandag 9. november.
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.
 • – Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • – Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • – Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • – Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
 • Tiltak som kommuner i regioner med mye smitte bør vurdere å innføre
 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Obligatorisk hjemmekontor
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Kommentarer til denne saken