17. mai programmet i Ski

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

HOVEDPROGRAM FOR SKI:

08.00 Rådhusplassen: Flaggheising ved 1. Ski speidergruppe og SkiJanitsjar.

08.15 Menighetshuset: Speiderfrokost for speidere og andre interesserte.

08.30 Salmakertunet - Ski Janitsjar underholder.

09.00 Finstadtunet - Ski Janitsjar underholder.

09.45 Ski middelalderkirke: Konferansier Rune Sletner. Bekransningav minnestein for de falne. Hilsen v/elev fra Ski ungdomsskole.Ski skolekorps og Ski Janitsjar medvirker. Forsanger:Julie Aas-Jensen, dirigent Geir Aage Sveen.

10.00 Avmarsj Ski skolekorps fra Ski kirke til Solborg Bo- og aktiviserings-senter.

10.30 Næssbygget: Finstad Gla’Brazz underholder.

11.00 Servicesenteret i Ski: Hyggestund for eldre og funksjonshemmedeUnderholdning av Spelemannslaget De Frilynde. Tale for dagen v/Ordfører Tuva Moflag. Allsang. Bevertning og utlodning. Entre kr 50,00 inkl. kaffe og kake. Arr: 17. mai-komiteen for eldre og funksjonshemmede i Ski.

11.00 Felles barnetog. Avmarsj fra samlingsplass i lyskrysset Ski stasjon/Jernbanevn.Togoppstilling: Politiet, flaggborg, Finstad skolekorps, Finstadskole, flaggborg, Hebekk skolekorps, Flaggborg,Ski skolekorps,Ski skole, Ski ungdomsskole, Barnehagene (går fra Vestraatpark-en), Finstad Gla’Brazz.Rute: Jernbaneveien – Sanderveien – Åsenveien – Sentrumsveien- Rådhusplassen.Flaggborg og musikkorpsene avslutter foran Rådhuset/Rådhustea-tret.Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps.

11.45 Rådhusplassen: Konferansier Gunvor Eldegard. Tale for barna v/Mia Harstad og Jonas Julin Montgomery fra Finstad skole. Musik-korpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Julie Aas-Jensen og Julie Rydin. Avmarsj til lokale arrangementerved skolene. (Se lokalprogram).

15.15 Borgertoget, fremmøte for deltakere.Russen slutter seg til via Sentrumsveien. Russebiler parkeres påJernbaneplassen, nord. De øvrige deltagere til borgertoget stilleropp på torget (nedre torg). Ruten er som følger: Nedre torg – Torgvn.- Jernbanevn. – Kirkevn. – Sandervn. – Jernbanevn. – Torgvn. – Rådhusplassen.

15.30 Rådhusplassen. Konferansier Monica Dervo-Lehn. ”Kulturskole-timen”, Tale for dagen v/Thorstein Granly. ”Det går et festtoggjennom landet”, Russehilsen v/Helle Lyng Svendsen, Ski vide-regående skole og Victoria Kristiansen, Drømtorp videregåendeskole. ”Nasjonalsangen”, Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir AageSveen. Allsang, forsangere Julie Aas-Jensen og Julie Rydin.

16.15 Avmarsj borgertoget etter følgende rute: Nedre torg -Torgvn.- Jernbanevn.- Kirkevn..- Sandervn.- Jernbane-vn. - Torgvn.-Rådhusplassen. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps.

16.30 Konsert med Ski Janitsjar v/Steinlagerstatuen. Konsert med Finstad Gla’brazz v/Shellstasjonen.

18.00 Ski Menighetshus - 17. maifest. Kveldens taler er Kurt Soltveit.«En dag for Norge en dag for alle». Arr. Ski Normisjon Ski N.L.M.

SKI SKOLE

08.00 Flaggheising. Ski skolekorps medvirker.Frokost for musikkorpset m/familie på Ski skole.

09.35 Samling ved Ski middelalderkirke, oppmøte.

09.45 Bekransning av minnesteinen.

10.00 Avmarsj til Solborg bo- og aktiviseringssenter hvor Ski skolekorpsunderholder.

10.25 Avmarsj fra Solborg.

11.00 Tilslutning fellestoget i lyskrysset Ski stasjon/Jernbanevn. (Se hoved-program).

12.00. Velkomsthilsen til barna på Ski skole. Musikkorpset underholder.Leker for barn i alle aldre på skoleplassen. Kafeteria, salg av is, brus.Avslutning ca. kl. 13.30.Arr.: FAU ved Ski skole.

FINSTAD SKOLE

08.00 Flaggheising. Finstad skolekorps underholder. Tog rundt på Finstadmed barn under skolepliktig alder.

10.00 Fremmøte ved skolen – kort program v/skole og musikkorps.

10.35 Avmarsj barnetoget.

12.00 Lokalt arrangement. Konkurranser og leker med utdeling av premier.Underholdning av Finstad skolekorps. Kafeteria.Avslutning ca. kl. 14.00. Arr.: Finstad skolekorps sammen med 3. klasse Finstad skole.

HEBEKK SKOLE

08.00 Flaggheising. Hebekk skolekorps underholder.

09.50 Oppmøte på Hebekk skole for barnetoget.

10.00 Appell for dagen.

10.40 Avmarsj barnetoget.

12.00 Ankomst Hebekk skole. Leker og moro for barn og voksne. Underholdning ved skolekorpset. Kafeteria.

13.30 Tautrekking 7.klasse. Arr.: Hebekk FAU/Hebekk skolekorps.

PROGRAM FOR KRÅKSTAD OG SKOTBU

KRÅKSTAD

08.00 Flaggheising ved Kråkstadtunet bo- og servicesenter.

10.00 Samling i Kråkstadhallen. Parkering henvises til skolegården.Skolens elever underholder.

10.45 Avmarsj for barnetoget fra Kråkstad skole til Kråkstad kirke.

11.00 Familiegudstjeneste i Kråkstad kirke v/Jan Kay Krystad.Kaffeservering i stallen v/kirken. Historisk overraskelse.

11.40 Barnetoget går videre. Togrute: Kirkebakken – Kråkstadvn. –Skolebakken – Elvevn. – Stasjonsvn. – Kråkstadvn. – Samfunns-huset.

12.30 Samling ved Kråkstadhallen. Bevertning og leker for barna.Salg av kaffe, kaker, brus, is m.m. Kakelotteri.

13.30 Kråkstad menighetsråd har kafe på Kirkens Hus – det gamlebedehuset. Arr.: 17. mai-komitéen ved Kråkstad skole

SKOTBU

07.45 Samling ved Skotbu skole og barnehage.Konferansier: Victor Krüger.

08.00 Flaggheising. Nasjonalsangen.

08.15 Barnetog. Togrute: Mørkveien – Skotbuveien/Røys – Mørkveien.

08.45 Underholdning ved barnehagen. Underholdning ved skolenselever. Tale for dagen v/Bård Hogstad.

09.15 Sosialt samvær – åpnet arrangement. Kiosk m/salg av kaffe,rundstykker, brus, pølser og kaker. Is til barna. Avslutning ca 12.00 Arr: lokal 17. mai-komité: 1.klasse v/Skotbu skole.

PROGRAM FOR SIGGERUD:

08.00  Flaggheising ved Siggerud speidertropp i skolegården. Siggerudskolekorps spiller.

08.05 Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps deltar.

08.15 Kransenedleggelse på graven til John Gjevik v/Siggerud speidertropp.Sognepresten deltar. Siggerud skolekorps spiller.

10.15 Oppstilling i skolegården for Siggerud skolekorps og alle klasser.Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra 7.klasse-trinn.

10.30 Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.

10.35 Tale for dagen på kirkebakken v/Sognepresten.Jubelgjengen barnekor deltar. Siggerud skolekorps spiller.

10.50 Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke, Vevelstadveien,Måltrostveien, Vevelstadveien,Siggerud skole. Siggerud skolekorps spiller.

12.00 Arrangement i skolegården med underholdning, leker og kafeteria.Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.

12.45 Ski Janitsjar spiller.

13.45 Trekning av loddpremier.

14.00 Avslutning av arrangementet. Arr.: FAU og Siggerud skolekorps.

PROGRAM FOR LANGHUS

Innbyggerne på Langhus inviteres til fellesarrangement på Idrettsplassen. Etter fellesarrangementet organiseres korpsene og barna i tre tog som går hver til sin skole fra Idrettsparken. Vi oppfordrer alle voksne om ikke å gå i barnetoget, men stå langs ruta for å hilse på barna som går forbi.Merk at i år går Vevelstadåsen ruten om Langhus bo og servicesenter.

IDRETTSPLASSEN

10.00 Korps og barnetog ferdig oppstilt utenfor Langhushallen. Bøleråsen Drumline marsjerer inn på tribunen Pre Spectra/Langhusfanfaren fremføres av korpsene. Velkommen v/ rektor Anne Melsom, Bøleråsen skole«Ja vi elsker dette landet», Nasjonalsangen – to vers, første og siste. Tale for dagen v/Ordfører Tuva Moflag «Norge i rødt, hvitt og blått», to første vers.

10:20 Skolene marsjerer ut med hvert sitt korps.

LANGHUS SKOLE

08.00 Flaggheising v/1. Langhus speidergruppe og Langhus Brass.

10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Vevelstad holdeplass – Gamle Vevelstadveien, Langhus Bo- og servicesenter, Vevelstadveien, opp Bøhlerveien og inn til skolen ved øvre skolegård.

11.15 Fest på Langhus skole med program på plassen foran Lillebjørn med taler. Underholdning av 4. klasse og allsang til tonefølge av Langhus Brass.

12:00 Leker for barn i alle aldre. Salg av lodd, is, brus, pølser, kaker og kaffe.

14:30 Avslutning. Arr.: FAU og foreldre fra alle klassetrinn ved Langhus skole. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler. Parkering i skolens områder må unngås.

VEVELSTADÅSEN SKOLE

08.00 Flaggheising på skolen v/1. Langhus speidergruppe og musikanter fra Langhus Skolekorps.

10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle Vevelstadvei – gjennom skogen til Langhus bo- og servicesenter med to stopp der –Vevelstadveien – bilveien til Vevelstadåsen – til skolen.

11.00 Fest på Vevelstadåsen skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna.

11.15 Salg av lodd,pølser, kaker, is, slush, brus og kaffe. Ta med kontanter.

14.00 Avslutning. Arr.: FAU og 5. klasse ved Vevelstadåsen skole. Overskuddet går til å dekke leirskole. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler.

BØLERÅSEN SKOLE

08.00 Flaggheising v/1. Langhus speidergruppe. Langhus Blæselagbistår.

10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle. Vevelstadvei - Vevelstad-veien - Skoglia - forbi Kiss & Ride og inn på skolen.

11.00 Toget ankommer skolen.

11.15 Langhus Blæselag underholder.

11.40 Tale for dagen ved skolens elever. Underholdning.

12.15 Leker.

14.00 Arrangementet runder av. Arr.: FAU ved Bøleråsen skole. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler.

 

Artikkeltags