STATENS VEGVESEN: Et av nåløyene på veien mot sertifikat er teoriprøven. Men det er ikke alle som stoler på sine egen evne til å tilegne seg kunnskapen de trenger for å ferdes i trafikken – eller stå på teoriprøven.

Hele landet

I fjor avdekket Statens vegvesen 18 forsøk på å jukse på teoriprøven. Aller flest ble tatt i distriktet Øst, som omfatter Viken, Oslo og Innlandet. Der var det ni personer som ble tatt for juks.

De mest alvorlige sakene var imidlertid fra hele landet, og alle områdene er representert.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding.

Politianmeldt

I ti av sakene mistenker de at juksingen var organisert med profesjonelle bakmenn. De fikk 11 måneders karantene. I de øvrige åtte sakene ble det gitt mellom fem og 11 måneders karantene. Ifølge Statens vegvesen, er det alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantenetiden blir. De som prøvde å jukse, hadde blant annet med seg jukselapper, mobiltelefoner eller lot andre ta prøven for seg.

Men konsekvensene er ikke bare karantene. Elleve av sakene ble også politianmeldt. Statens vegvesen foretar en konkret vurdering på om saken skal anmeldes.

– De alvorligste sakene blir alltid anmeldt, som for eksempel der vi mistenker at juksingen var organisert med profesjonelle bakmenn, opplyser de.

Store mørketall

For tre år siden ble det innført lengre karantenetid for å jukse på teoriprøven. Tidligere var det bare to ukers karantene ved juks, men nå kan kandidatene altså få mellom tre og tolv måneders karantene hvis de jukser eller forsøker å jukse.

– Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sier Lill Tove Amundsen.

Mindre alvorlig juks kan gi tre til ni måneders karantene, og kan være snakk om bruk av jukselapp eller mobil for å prøve å søke opp svar under teoriprøven. Når man snakker om mer alvorlig juks, er det gjerne et organisert preg. Dette kan gi ti til tolv måneders karantene. Et eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.