24. februar 2014 ble Aksel Chapman født. Et par dager senere skulle foreldrene få vite at han kun hadde dager å leve. Nå har Stian startet en Spleis for å kunne gi litt tilbake til Foreningen for Hjertesyke barn

24. februar 2014 ble en liten gutt født. Aksel Chapman virket frisk da han kom til verden, men et par dager senere skulle foreldrene få vite at Aksel kun hadde dager å leve.