25 ganger tidligere er mannen dømt. Etter noen uker på kjøret måtte han i retten igjen

25 ganger tidligere er han straffedømt. I retten la påtalemyndigheten frem en påstand om seks måneders fengsel. Mannens forsvarer ba om frifinnelse.