250 uønskede hendelser i barnehagene i Nordre Follo i fjor: – Aldri opplevd så uforsvarlig drift på nesten 20 år

207 uønskede hendelser ble meldt inn i de kommunale barnehagene i Nordre Follo i fjor. Illustrasjonsfoto: Eirik Løkkemoen Bjerklund

207 uønskede hendelser ble meldt inn i de kommunale barnehagene i Nordre Follo i fjor. Illustrasjonsfoto: Eirik Løkkemoen Bjerklund

Barnehageansatte i Nordre Follo kommune rapporterte om over 250 uønskede hendelser i fjor. Bemanning, skader og potensielt farlige situasjoner går igjen i meldingene.

DEL

NORDRE FOLLO: I en halvtime på formiddagen en dag i fjor hadde tre ansatte ansvaret for 27 barn. I en melding i kommunens internsystem feller assistenten en dyster dom over situasjonen denne dagen.

– Jeg har aldri opplevd så uforsvarlig drift av barnehagen på nesten 20 år. Det var ingen mulighet til å holde oversikt og føre skikkelig tilsyn med barna. De ble overlatt til seg selv for at voksne skulle hjelpe andre barn, skriver assistenten om den uønskede hendelsen fra en Oppegård-barnehage i fjor.

ØB har fått innsyn i meldinger om uønskede hendelser fra de kommunale barnehagene Ski og Oppegård kommuner fra i fjor. De beskriver barn som slår seg, barn som slår andre barn og ansatte, porter og dører som forblir ulåst, og skarpe gjenstander som ligger fremme i barnehøyde. I tillegg er det flere meldinger om det ansatte mener er uforsvarlig bemanning.

Noen av meldingene beskriver uheldige hendelser som er vanskelig å unngå med små barn, som verken har motorikk eller språk på plass. Andre ting er mer alvorlige.

Minimumskrav nedfelt i lov

Bemanningsnormen i barnehagene er et lovkrav om et visst antall ansatte per barn i barnehagen. Normen tar ikke høyde for konkrete situasjoner som kan oppstå i løpet av dagen, men er et overordnet måltall for hver barnehage. Derfor kan situasjonen med 27 barn og tre voksne, som beskrevet i starten av saken, være innenfor lovverket.

– Situasjonen er ikke noe ukjent fenomen med tanke på avvikling av møter, pauser og så videre. Det må tas opp med styrer, så må man vurdere hva som er innenfor og utenfor, sier Irene Eriksen Mørk, områdeleder barnehage i Nordre Follo kommune.

– Selve tallet på ansatte er ikke urovekkende, konstaterer Sten Tore Svennes, kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

– Det oppleves som utrygt, men det er ikke noe som har skjedd i denne situasjonen, sier Mørk.

De presiserer at de ikke synes det er greit at en slik situasjon har oppstått.

– Poenget er vel at det er høyere risiko for at noe skal skje når bemanningen er ned mot grensen?

– Vi vet ikke om de er utenfor eller innenfor på bemanning, siden vi ikke vet hvor mange som er inne, svarer Mørk.

– Selvfølgelig tar vi tak i denne situasjonen, konkluderer Svennes, som legger til at han ikke ønsker at ansatte skal oppleve utrygghet på jobb.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kommunalsjef Sten Tore Svennes og områdeleder Irene Eriksen Mørk i Nordre Follo.

Kommunalsjef Sten Tore Svennes og områdeleder Irene Eriksen Mørk i Nordre Follo. Foto:

Et av flere eksempler

Situasjonen overfor er én av flere man finner i oversikten over uønskede hendelser. Totalt ti av meldingene handler om bemanning. 26 meldinger handler om infrastrukturen i barnehagen, 102 om barn som er blitt skadet, 17 om ansatte som er blitt skadet, og 52 om farlige situasjoner som ble unngått.

Bla deg gjennom alle meldingene nederst i saken!

I etterkant av ØBs artikkel i desember om situasjonen i barnehagene i Nordre Follo, sa Svennes at de ikke hadde fått meldinger om for dårlig bemanning. Han ønsker i så måte å oppklare en misforståelse. Poenget hans var at de ikke hadde fått varsler om at kommunene brøt bemanningsnormen og pedagognormen.

– Men det er klart at subjektive opplevelser av lav bemanning kommer frem der, sier han nå.

Områdeleder Mørk legger til:

– De som jobber ute i barnehagene ønsker at bemanningen skulle vært bedre, og at bemanningsnormen hadde vært bedre. Da ville de hatt en lettere hverdag. Det er ikke uforsvarlig, men det oppleves at man har mye å gjøre.

– Finnes det kroner til å bruke på for eksempel bemanning utover lovkravet i bemanningsnormen og pedagognormen?

– Det kan jeg si nei til. Hvis vi hadde gjort det, ville det ikke vært noen driftsmidler igjen, svarer Mørk.

Politisk ble det vedtatt å styrke tilbudet til barn med spesielle behov, men ikke å øke det generelle bemanningsnivået.

Har du tips i saken? Kontakt journalist Eirik Løkkemoen Bjerklund på telefon 962 03 613 eller e-post: elb@oblad.no.

Bruker det aktivt

Kommunen bruker meldingssystemet aktivt for å forbedre egen virksomhet.

– Hva har dere lært av å lese gjennom alle de uønskede hendelsene?

– Det er kjempeviktig å få kartlagt uønskede hendelser. Systemet er der for at vi hele tiden skal lære av det som skjer. Men det er klart: Uønskede hendelser vil alltid skje, vi er mennesker som jobber der ute med bitte små barn. Noen ramler og slår seg. Hvorfor skjedde det, og hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer igjen, sier Svennes.

– I hvilken grad opplever dere at hendelser blir rapportert inn, eller finnes det mørketall?

– Det vet vi ikke, men vi vet at vi har 42 styrere i barnehagene våre, som er kjempeflinke. Jeg er helt overbevist om at de gjør en god jobb der ute. Det er en forventning jeg har, og jeg tror også at de gjør det. Men man kan selvsagt ikke vite at alle gjør det 100 prosent til enhver tid, sier Svennes.

– Alle uønskede hendelser som blir meldt, håndteres, legger Mørk til.

– Det er ikke noe rom for ikke å ta tak i det som har hendt. Den delingskulturen og erfaringen vi får i den databasen, er veldig viktig for oss. Vi skal ivareta hele spekteret på en trygg måte. Sikkerheten er nummer én, presiserer kommunalsjef Svennes.

Les alle meldingene under

I tabellen under kan du lese alle meldingene om uønskede hendelser, som skrevet av de ansatte. ØB har anonymisert alle meldinger fullstendig. Meldingene er sortert etter kategori. Det er mulig å søke i listen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken