32 av 57 leiligheter er solgt på Langhus gård – de fleste kjøperne er naboer fra Langhus

Boligprosjektet Langhus gård er i rute, skal vi tro salgsansvarlig Elin Merete Ommen. Gravearbeidene er godt i gang, og de første kan flytte inn til jul i 2021.