NORDRE FOLLO: Nordre Follo kommune er nå på jakt etter forretningsdrivende med en fremtidsrettet idé, og dette gjelder både for nye og allerede etablerte bedrifter. Nåar du nok en gang mulighet til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet.

Hee 5,1 millioner kroner skal nå deles ut, og alle disse pengene skal gå tilbærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter i Nordre Follo kommune. Heldigvis har du en stund på deg til å klekke ut en god idé, dersom du ikke har den fra før, for søknadsfristen er nemlig 31. august 2022, melder Nordre Follo kommune i en pressemelding.

Dette er andre gang kommunens bærekraftsfond lyses ut. Fondet på til sammen ti millioner kroner ble først lyst ut i fjor, og da ble 4,9 millioner kroner delt ut til ekkeve virksomheter i Nordre Follo. Nå gjenstår detaltså en pott på hele 5,1 millioner kroner som skal deles ut.

– For oss er det viktig å legge til rette for god næringsutvikling. Med endringene i arbeidslivet de siste årene, har mange sett nye muligheter, men mangler kanskje finansiering. Her kan kommunen bidra til å virkeliggjøre kreative ideer. Jeg oppfordrer bedrifter i kommunen til å søke. Benytt sjansen, sier ordfører Hanne Opdan i pressemeldingen.


– Noe av det viktigste jeg kan tenke meg, er når ulik kompetanse kommer sammen for å skape nye og innovative ideer. At vi kan stimulere til vekst og innovasjon i Nordre Follo blir kanskje vårt største konkurransefortrinn i fremtiden. Bærekraftsfondet kan og bør bidra til kreativitet på tvers av ulike fagfelt, og FNs bærekraftsmål er jo også stort i omfang, sier jurymedlem og leder av Oppegård Næringsforum, Morten Pedersen i samme pressemelding.

Dersom du utvider denne faktaboksen, vil du kunne se mer om utdelingen: