Gå til sidens hovedinnhold

8. mars 2021 – Vår globale stemme

Over hele verden brukes 8. mars til å rette søkelys mot kvinners rettigheter, og ikke minst for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år opplever vi en kvinnedag med restriksjoner på grunn av koronasmitte i samfunnet. Det siste året har vært utfordrende for mange, både sosialt, jobbmessig og økonomisk. Familier og enkeltpersoner har måttet forholde seg til stengte skoler og arbeidsplasser og restriksjoner i sosial kontakt. Det er imidlertid mange digitale møter, og det vil det også være på kvinnedagen. Både soroptimister og andre arrangerer digitale 8. mars møter.

Bekymringsfull økning i vold og overgrep under koronaen

Restriksjoner og manglende muligheter til å møtes har for noen ført til forsterket følelse av utenforskap. Det rapporteres om bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt.

Follo Soroptimistklubb er glad for at Nordre Follo kommune har en familievoldskoordinator som er opptatt av å forebygge vold og flere av kommunene i Follo arbeider for å forebygge vold i nære relasjoner. Vi må alle huske at det er viktig å bry seg, og at avvergingsplikten går foran taushetsplikten.

Vårt internasjonale arbeid.

Over hele verden er kvinner utsatt for vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, arbeidsledighet og fattigdom. Follo Soroptimistklubb har etablert en klubb i Nisporeni i Moldova og hjelper kvinner og barn der.

Soroptimist International (SI) arbeider aktivt lokalt og globalt for likestilling og for å styrke kvinner og jenters muligheter til utdanning, utvikling av eget potensial og lederskap. Vi driver mentorprogrammer og lederutvikling og tilbyr utdanningsstipender. Soroptimist International er oppmerksomme på hvordan sosial status, utdanningstilbud og samfunnets holdninger til kvinner og jenter påvirker deres muligheter til å kunne delta og være beslutningstagere i sitt eget og det offentlige liv.

Sammen med 134 andre frivillige organisasjoner, har Soroptimist International generell rådgivende status ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og Soroptimist International of Europe har her spesialisert rådgivende status. Slik status gjør det mulig for soroptimister å fungere som talspersoner for kvinners rettigheter og for å forbedre kvinnenes liv ved å komme med politiske uttalelser og delta i paneler, møter og rundebordsdiskusjoner organisert av FN.

Til FNs kvinnekommisjon har Soroptimist International i år levert sin uttalelse om «Kvinner som ledere, beslutningstagere og deltagere i det offentlige liv». Uttalelsen peker på at mange av de hindre som er i veien for kvinners og jenters fremgang, ligger i flere lands lovverk og juridiske praksis. Her er det mye som kan gjøres.

.

Utdanning er nøkkelen for kvinner til å delta på alle områder i samfunnet

Soroptimist International mener at utdanning er nøkkelen til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hindre de møter for deltagelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse.

Alle fortjener en plass i offentligheten og kvinner hører hjemme på alle steder hvor beslutninger tas. For at dette skal kunne bli en realitet, må alle stater, privat sektor, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og andre interessenter samarbeide, og menn må inkluderes i diskusjoner. Kvinner bidrar til en bedre, rettferdig og fredelig verden.

Kommentarer til denne saken