83 prosent av politifolkene i Øst politidistrikt sier ja til fast bevæpning

Det er kun Oslo og Troms politidistrikt som har en større andel av polititjenestemenn som vil ha permanent bevæpning enn Øst politidistrikt.