90 prosent økning i salg av sport- og fritidsprodukter på nett siste halvår