Gå til sidens hovedinnhold

Å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet er statens fremste oppgave

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter tøffe forhandlinger i Stortinget med tydelige krav fra FrP og andre deler av opposisjonen, har vi fått til en betydelig styrking av den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Dette skjer etter at FrP og Stortinget avviste regjeringens første forslag til langtidsplan som altfor svak i våres, og returnerte saken til regjeringen.

Noe av det viktigste for FrP har vært å øke helikopterkapasiteten til Hæren og spesialstyrkene i nord. Derfor er det gledelig at vi fikk gjennomslag for en helikopterskvadron på Bardufoss. Vi har også fått gjennomslag for å styrke cyberforsvaret, samt en ny maritim innsatsskvadron i marinejegerkommandoen. Vi har også sikret deltagelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF), noe som er helt avgjørende for norsk forsvarsindustri.

Gjennom våre krav i forhandlingene har vi blant annet sørget for 310 ekstra ansatte neste år, langt utover regjeringens opprinnelse forslag. Det blir også nye helikoptre fra 2024. I 2028 vil forsvarsbudsjettet nå ligge 16,5 milliarder kroner høyere enn dagens nivå.

Totalt skal det brukes 190 milliarder kroner de neste åtte årene på nye våpensystemer og nytt materiell. Dette gir et forsvar med betydelig mer kampkraft. 6200 flere personell gir et forsvar med bedre reaksjonsevne og større utholdenhet. Dessuten styrkes forsyningsberedskapen, og Forsvarets avdelinger vil kunne stå lengre i strid.

Å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet er statens fremste oppgave. Å bruke nok penger på Forsvarets kapasiteter er derfor en hovedprioritet for FrP. I lys av et stadig med kompleks trusselbilde, både i våre nærområder og blant annet på cyberfeltet, er det viktig for FrP at investeringene i Forsvaret styrkes.

Enigheten innebærer også en fortsatt moderniseringen av Heimevernet, opprettelsen av en fjerde kampbataljon i brigade Nord, anskaffelse av nye og betydelig flere stridsvogner enn hva hæren har i dag, og nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker.

For Fremskrittspartiet er dette imidlertid bare starten. I tråd med endrede behov og et dynamisk trusselbilde, må alle partiene vise vilje til å styrke forsvarsbudsjettene ytterligere. For alt vi har, og alt vi er.

Kjetil Barfelt, Gruppeleder, Ås FrP

Kommentarer til denne saken