Noen av oss fordi vi har merket hvor heldige vi er – vi har holdt oss friske, vi er blitt sikret inntekt selv når jobben har forsvunnet, vi har erstattet en del av tidsklemma med tid sammen med barna, vi har gått flere turer i skogen, vi har brydd oss om våre venner og familie.

Andre blant oss har kjent på betydningen av det samme fordi vi ikke har vært så heldige – vi er blitt syke, vi har mistet inntekt, vi har ikke kommet oss ut verken blant folk eller trær.

Disse erfaringene bekrefter det levekårsundersøkelser har vist over tid: De fem viktigste «lykkehemmerne» i Norge er dårlig helse, økonomiske problemer, maktesløshet, ensomhet og følelsen av å være unyttig for andre. Det koster ikke et eneste tonn CO2 eller en eneste kvadratmeter natur å gjøre noe med noen av disse. Ikke engang folks økonomiske problemer avhjelpes av høyere forbruk, utslipp og brutto nasjonalprodukt: Andelen nordmenn med økonomiske problemer har økt de siste årene på tross av høy økonomisk vekst.

Derfor går MDG til valg for mennesker og miljø: Om vi fokuserer på det som faktisk gir økt livskvalitet, blir det også mulig å treffe valgene som holder oss innenfor planetens tålegrenser. Da får vi mer tid til hverandre framfor høyere lønn, vi reduserer reklame og forbrukspress, vi demper økonomiske ulikheter, vi heier fram frivilligheten, vi sikrer naturen, vi styrker det forebyggende folkehelsearbeidet og det offentlige helsevesenet.

Vi lover ikke gull og grønne skoger fra dag én til alle. Omstilling gjør ofte vondt – men mest i forkant. Mange av oss har merket det i pandemien. Hvorfor måtte vi dra på kontoret hver dag når arbeidsverktøyet var en PC? Hvordan i all verden kunne noen frivillig ta flyet kl 7 om morgenen fra Gardermoen til Trondheim bare for et møte? Helt uavhengig av klima- og naturkrisene sier lykkeforskningen at vi har rigget samfunnet vårt på en merkelig måte. Det vil MDG gjøre noe med – for mennesker og miljø.

Godt valg!