Dermed kunne Bane Nor ha Follobanen ferdig til den fastsatte datoen, 11. desember.

Dette kommer fram i et referat fra styremøtet, som Aftenposten har fått innsyn i.

Det er Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) som er hovedentreprenør på Follobanen. Det var de som inngikk tilleggsavtalen med Bane Nor. Tunnelen ble levert 30. oktober. I tiden fram til 11. desember ble tunnelen testet og kvalitetssikret.

Avisen kjenner ikke til om det ville blitt betalt ut penger dersom de ikke nådde fristen.

Konserndirektør for utbygging, Stine Undrum, skriver i en epost til samme avis at bakgrunnen for avtalen var at partene var uenige om endringskrav tilknyttet tunnelarbeidene.

– Dersom partene ikke hadde kommet til enighet om tilleggsavtalen var sannsynligheten stor for at partene måtte bedt om rettslig avklaring, og at åpningen av Follobanen hadde blitt utsatt, skriver Undrum i eposten.

Styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor står til ansvar overfor selskapets eiere, staten ved Samferdselsdepartementet. Det er han som har gitt grønt lys til avtalen.

Han ønsker ikke å kommentere avtalen overfor Aftenposten.

– Jeg er kjent med at Bane Nor har mottatt tilsvarende henvendelse, og jeg mener det er riktig at de svarer på dette.

Utsetter åpning av Follobanen igjen

Vi trenger en løsning på togkaoset

Kulde har større effekt enn Bane Nor trodde