Oppegård-folk kan bli overflyttet til Diakonhjemmet

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

OPPEGÅRD: Oppegård kan igjen bli flyttet fra Ahus. Denne gangen til Diakonhjemmet.

Dette kommer frem av et prosjekt som Helse Sør-Øst RHF har gjennomført. Prosjektet munner ut i en rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

I rapporten foreslås det å flytte lokalsykehusansvaret for kommunene Oppegård og Nesodden til Diakonhjemmet sykehus. Dette vil nemlig løse kapasitetsproblemene ved Ahus.

Rapporten skisserer også en modell som gjør at Oppegård kan få en delt løsning, slik at psykisk helsevern og indremedisin ikke ivaretas ved ett og samme sykehus.

Formannskapet skal uttale seg til rapporten i møte onsdag 6. april. Rådmannen har en tydelig innstilling: «Oppegård kommune ber om at innbyggerne i Follokommunene gis tilbud ved samme sykehus også i fremtiden. Av hensyn til et helhetlig pasientforløp er det viktig at innbyggerne fortsatt får tjenester omhandlet i rapporten fra samme sykehus».

Rådmannen argumenterer med at Follo-kommunene har etablert et godt samarbeid med fellesprosjekter. Det gjelder blant annet ACT-team og drift av lokalmedisinsk senter. Hun mener derfor det er viktig at Oppegård beholder samme sykehus som de andre Follo-kommunene, hvor behandling i psykisk helsevern, rus og somatikk følger samme opptaksområde. Rådmannen påpeker at Oppegård de senere årene har blitt flyttet fra Ahus til Aker og tilbake til Ahus, før de nå nok en gang foreslås flyttet.

 

Artikkeltags