Akevitt-salget har bidratt med 270.000 kroner til samfunnsnyttige formål i Oppegård

Dette er ikke noe alkoholpress, men for hver flaske du kjøper av Oppegård-akevitten går en liten del av summen til allmennyttige formål i Oppegård. Til nå har det innbragt et overskudd på 270.000 kroner.