Anne Kristin Linnestad som er ordfører i Ski møtte opp på Siggerud skole treningsdrakt for anledningen,