FrP vil aldri støtte at skjenketiden i Oppegård skal gjelde hele Nordre Follo

NEI: Knut Tønnes Steenersen (FrP)i Ski vil aldri bli med på å innføre Oppegårds skjenketider i hele den nye kommunen.

NEI: Knut Tønnes Steenersen (FrP)i Ski vil aldri bli med på å innføre Oppegårds skjenketider i hele den nye kommunen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Knut Tønnes Steenersen (FrP) mener Oppegårds restriktive skjenketid vil sette utelivsbransjen i Ski i en håpløs situasjon om den skulle bli gjeldende i Nordre Follo.

DEL

SKI: Dagens skjenketider i Ski gikk gjennom med et knappest mulig flertall, men Tønnes Stenersen er klar til å ta kampen om at den skal fortsette å gjelde – også etter en kommunesammenslåing.

– Vi så på det som en politisk seier når vi fikk nok støtte til å innføre de skjenketidene vi nå har i Ski, som kan sees på som veldig liberale. Vår tanke var at altfor få foretrakk å gå ut i Ski, og reiste heller til Oslo. Utelivsbransjen er også en viktig næring i forhold til attraktiviteten for en by.

Håpløst å stenge før Kveldsnytt

Han tror, som flere av de på utestedene i Ski uttalte til ØB, vil det å stenge dem utendørsserveringen før Kveldsnytt ikke være heldig.

– FrP tror det vil føre oss tilbake til tiden da folk ikke fant det særlig attraktivt å gå ut i Ski. I disse flotte sommermånedene, synes vi det er hyggelig at folk kan treffes og sitte ute og hygge seg til lenger enn klokken 23.00.

Han tror også Oppegård-ordføreren vil slite å få politikerne med på å stenge serveringen innendørs på utestedene i kommunen klokken 01.30.

– Vi har stor respekt for at det skal være ro der folk bor, men samtidig kan ikke vi forstå at byer som Kolbotn og Ski blir særlig pulserende eller attraktive hvis folk jages inn klokken 23.00, og sendes hjem ved ettiden.

Ski-politikeren lover å lytte til bransjen.

Fiendtlig alkoholpolitikk

– De som uttaler seg i ØB er helt klare på at Sjøvolds restriktive skjenkepolitikk mottas som direkte fiendtlig for denne bransjen. Det vil han nok ikke få oss med på. Vi setter pris på bedriftene i denne bransjen, og jeg opplever i hvert fall at de i Ski driver på en seriøs og god måte. Det skal de ikke straffes for.

Og han fortsetter:

– Jeg vil faktisk gi honnør til flertallet i Ski kommune, som har sørget for forutsigbarhet for utelivsbransjen i Ski, og dermed også kritikk til Sjøvold som nå setter utelivsbransjen i Ski i en håpløs situasjon. De vet at hvis Sjøvold blir ordfører, er deres fremtid svært usikker. Det er ikke godt politisk håndverk, avslutter Tønnes Steenersen.

Thomas Sjøvold synes ikke det skal komme overraskende at han har et restriktivt syn.

– At jeg står inne for Oppegårds alkoholpolitikk, som ble enstemmig vedtatt i vårt kommunestyre, bør ikke være overraskende for noen.

Høyres ordførerkandidat i Nordre Follo lover at alle parter skal bli hørt.

– Jeg har stor forståelse for at det er ulike synspunkt, derfor er det riktig at nytt kommunestyre fastsetter dette. Før man gjør det vil det være muligheter for både innbyggere, næringsdrivende, politi og NAV til å uttale seg,

Artikkeltags