Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener for videregående skole avlyses

Vårens skriftlige eksamener for elever på grunnskolen og videregående skole avlyses på grunn av koronautbruddet.

DEL

I en pressemelding skriver kunnskapsdepartementet at skolene nå skal prioritere å sette avgangskarakterer basert på standpunktkarakterene:

«I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter».

Det er koronautbruddet som gjør at regjeringen velger å avlyse eksamenene.

Det var VG som først meldte om saken.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsikrer om at elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen. Det samme vil gis for elevene på 10. trinn.

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om, ifølge pressemeldingen.

– Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så har vi ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

Umulig med store gymsaleksamener

Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er de mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen

Artikkeltags