– Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø

Det sier kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole i Enebakk, Olav Gjesdahl Weng.