Alle gamle kommune- og fylkesskilt er nå skrudd ned – og kastet

Fra nyttår var Ski og Oppegård kommuner historie, og Nordre Follo kommune et faktum. Akershus fylkeskommune var også borte, erstattet av Viken. Nå er alle de gamle kommune- og fylkesskiltene i Nordre Follo skrudd ned og kassert.