Alle togstrekningene på Østfoldbanen legges ut på anbud

Tirsdag er det som kalles trafikkpakke 4 lagt ut for konkurranse. Det innebærer blant annet L2, L21 og R20.