Alt er ikke helt på stell i Nordre Follo kommune – og i februar var det problemer med lønnsutbetalingene igjen

De har hektiske dager de tillitsvalgte i Nordre Follo kommune om dagen. Det er ikke bare-bare å slå sammen to store kommuner til én veldig stor kommune.