Alun­ski­fer har spredd frykt og for­urens­ning ved Taraldrud i man­ge år – Venst­re fryk­ter nok en ut­set­tel­se av opp­ryd­dingen: – Vi snak­ker om drik­ke­vanns­kil­den til over 40.000 personer

Artikkelen er over 1 år gammel

Grunneier mener det er urimelig å på­leg­ge en be­drift 70–80 mill. i kost­na­der, uten at du sam­ti­dig åp­ner for et­ter­bruk. - Det skal ryddes opp i dette uansett om grunneier får noe økonomisk gevinst eller ikke. Man skal ikke profittere på miljøkriminalitet, mener Christian Pedersen i Nordre Follo Venstre.