Veksten i antall betalende abonnenter fortsetter i de fleste av Amedias lokalaviser. NA Pluss, som er Nettavisens abonnementstilbud, har nå 16.000 abonnenter. De ni lokalavisene på Sørvestlandet som ble en del av konsernet i januar som følge av oppkjøpet av Nordsjø Media, har gjennom året fått økt vekst og har nå passert 46.000 abonnenter.

Konsernsjef Are Stokstad sier at det er en merkedag for konsernet og avisene å passere 600.000 abonnenter, og at han gleder seg over at stadig flere og nye lesergrupper strømmer til lokalavisene.

– Abonnementsveksten er et resultat av det systematiske arbeidet avisene har gjort med å endre sitt innhold etter lesernes behov. Vårt digitale tilbud til kundene er blitt mer variert og komplett. Det gir solid vekst både i antallet kunder og i kundenes mediebruk, sier Stokstad.

Stadig flere logger seg inn

Amedia registrerer nå at det er langt flere som bruker avisenes betalte innhold mer aktivt og hyppigere enn tidligere. Tirsdag 10. september, dagen etter valget, noterte avisene ny dagsrekord med 525.000 innloggede brukere i avisene.

Samtidig med den systematiske innholdsanalysen i avisene, har Amedia arbeidet målbevisst for å utvide lokalavisenes innholdstilbud. De siste årene har konsernets aviser gitt sine abonnenter et bredt tilbud av direktesendt innhold. Innholdstilbudet Direktesport, som er tilgjengelig i alle Amedia-aviser, er landets største leverandør av direktesendt sport. På valgkvelden for noen dager siden fulgte 29 aviser opptellingen med direktesendinger.

I hovedsak er det digitale abonnementssalg som er årsaken til veksten i Amedia. Bare fra nyttår er antall heldigitale abonnenter økt med 44.000.