Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Akershus - nei til Viken

Valg 2017

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet vil ikke bruke mer tid, penger og ressurser på den meningsløse regionen Viken. Forhåpentligvis får vi et annet stortingsflertall som prioriterer tjenester nær folk, heller enn å tvinge igjennom en fylkessammenslåing som gir en regionen som strekker seg fra Halden til Hemsedal. I juni vedtok Høyre, FrP, KrF og Venstre å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til den nye gigantregionen Viken med 1, 4 millioner innbyggere.

Mange som rister på hodet

Dette skjedde til tross for at et flertall i fylkestingene både i Akershus og Østfold sa nei til den framforhandlede avtalen mellom de tre fylkene. I etterkant av Stortingets vedtak gikk også et flertall i Buskerud fylkesting imot denne tvangssammenslåingen. Gjennom valgkampen har vi møtt mange som rister på hodet over denne beslutningen. Andre lurer på hva som er begrunnelsen for å gjøre dette.

Hvilke utfordringer og problemer skal løses gjennom en slik sammenslåing? Er det for eksempel vesentlige oppgaver som skal flyttes fra staten og kommunene til denne regionen? Hvorfor en slik sammenslåing når både Høyre og FrP er imot et regionalt styringsnivå mellom kommunene og staten?

En stortingsrepresentant fra KrF forklarte det slik: « Dette har Venstre og KrF forhandlet inn i avtalen. Skulle de få sin kommunereform, så har vi vår regionreform.» Sett fra Senterpartiets ståsted har begge reformene det til felles at de utelukkende dreier seg om struktur, uten vesentlige endringer i oppgavefordelingen mellom staten, regionene og kommunene.

Folkestyret svekkes

De viktige regionale oppgavene er transport, arealplanlegging og videregående skoler. Det er transporteninn og ut av Oslo som betyr noe for oss som bor her, ikke hva som skjer med kollektivtransporten i Buskerud på grensen til Sogn og Fjordane. Region Viken (Østfold, Akershus og Buskerud) blir for stor til at politikerne har kjennskap til lokale forhold. Resultatet blir mer makt til administrasjonen og mindre påvirkning fra folkevalgte og innbyggere.

Regjeringen startet regionreformen i feil ende. Til nå har det vært snakk om hvilke oppgaver som kan fratas fylkeskommunene (tannhelse og kollektivtransport) og ikke hvilke flere oppgaver fylkeskommunen som folkevalgt organ kan overta fra staten. Oppgaver må avklares før struktur og organisering kan diskuteres skikkelig. Resultatet av regjeringens reform blir sentralisering og på sikt en nedlegging av fylkeskommunale nivået for å presse igjennom enda større kommuner.

Etter vår vurdering er regionreformen blitt en nødvendig omvei for Høyre og Frp for å nå sine mål om langt færre kommuner og å få fjernet det regionale folkevalgte nivået. Konklusjonen blir dessverre at folkestyret svekkes og makt flyttes til embetsverk og sterke økonomiske interesser.

Kommentarer til denne saken