Ann-Mari (37) fra Langhus og La Staa pyntet Postgirobygget med kunstverk på 6,5x3,5 meter – har fått masse positiv respons allerede

Kunstneren Ann-Mari Sundvoll (37) fra Langhus og samarbeidspartneren La Staa har levert en spesiell dekorasjon i Postgirobygget.