Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår venn og kollega Anne Berit Hogstad døde 20.5.23, bare 63 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Anne Berit kom til Ski kommune i 1981 som assistent i Barnehage. På grunn av en skade ble hun omplassert til Kulturkontoret høsten 1999. Det var et lykketreff for oss på kultur. Hun viste seg å bli en stor kraft i kulturadministrasjonen i Ski i mer enn 20 år.

Ingen oppgave var for liten og ingen oppgave var for stor. «Det har jeg aldri gjort før så det kommer til å gå fint, hvor vanskelig kan det være?» sa Anne Berit på mild trønderdialekt når hun ble gitt en ny utfordring. Holdningen var en gave for meg som leder.

De som har vært aktive i kultur og idrett i Ski har på en eller annen måte vært borti henne. Hun var den som stilte opp og hjalp til på Langhuset klokken 23.00 om lørdagskvelden og låste opp Stil arena kl 6.00 om søndags morgenen om nødvendig.

Hun var serviceinnstilt til det ekstreme.

Når jeg påpekte at det var i overkant smilte hun bare, og fortsatte. Hun sørget for tilskudd til kor og korps, tildelte lokaler til kultur og idrett, fulgte opp alle utleiehusene, sørget for optimal uttelling på spillemidler, satt som sekretær i idrettsrådet, var kontakten til Langhuset venner og Musikkrådet, var sekretær i 17. mai komiteen i en årrekke og hun bisto Historielaget og Kulturrådet med stort og smått.

Hun skrev politiske saker og kommunale planer med stø hånd og hun deltok i en rekke prosjekter innen kultur og idrett, ledet også mange av dem. Det siste var som prosjektleder for utviklingen av Møllerenga som ligger der så fin i dag i hjertet av den nye kommunen. Alt dette og mere til gjorde hun uten å gjøre noe vesen av seg. Anne Berit likte ikke oppmerksomhet for egen del.

Anne Berit var en vi alltid kunne regne med. Hun var omgjengelig, blid og hyggelig, men også i stand til å si ifra hvis det var nødvendig. Hun delte raust av sin kunnskap til nyansatte og bidro med hjelp og støtte der det trengtes både innad i organisasjonen og overfor lag og foreninger. Som historielagets leder Knut Falla uttrykte det: Mange med meg vil minnes Anne Berit med godhet og takknemlighet for all hjelp og støtte hun generøst har bidratt med. Hennes blide vesen vil bli dypt savnet!

Vi har mange ganger tenkt at med hennes gode kunnskaper og store kapasitet var hun helt uunnværlig, nå må vi klare oss uten. Anne Berit etterlater seg et stort tomrom både faglig og sosialt som vi skal fylle med gode minner – Hun vil bli dypt savnet!

Våre tanker går til hennes nærmeste: Thorolf, Stian, Eirik, barnebarna og søsknene Eva og Bård.

Hvil i fred!

På vegne av venner og kolleger i kommunen

Mette S. Skrikerud