Anne Kristin (48) har størst formue av fastlegene i Ski, Ås og Oppegård. Men formuen har ikke noe med legepraksisen å gjøre: - Det hører med til samfunnet at det er åpenhet rundt dette

Som i mange andre bransjer, er det store sprik mellom inntektene og formuen blant fastlegene i distriktet.