Annerledesbygda Kråkstad: Her stemmer hver tredje person på Senterpartiet

Kråkstad valgkrets skiller seg markant ut blant de andre 11 valgkretsene i Nordre Follo. I Kråkstad stemte hver tredje velger Senterpartiet.