Ansatte har 25.000 kroner utestående – elektronisk registrering av overtid og godtgjørelser er to måneder forsinket i Nordre Follo kommune: - Ansatte skal naturligvis motta det de har utestående fra de tidligere kommunene, sier kommunalsjef Liv Karin Sørli

Åmund Stø har reiseregninger helt tilbake til mai 2019 som han ennå ikke har fått registrert. Systemet som skulle vært oppe 1. desember i 2019, ble først innført 31. januar i år.