Gå til sidens hovedinnhold

Ansvar mot klimaendringer og for vern av naturen

Viken fylkeskommune må ta et større ansvar mot klimaendringene og for vern av naturen. Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står overfor. Vi må ha som mål å overlevere planeten i bedre stand enn vi overtok den.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De to siste årene har fylkesrådet i Viken skjøvet ansvaret for alt de ikke selv har klart å prioritere over på regjeringen. Vi mener det er en selvfølge at regjeringen må støtte opp om kollektivtransporten, slik Knut Arild Hareide som samferdselsminister gjorde i pandemien. Samtidig har de siste månedene vist at vi ikke bare vil trenge krisestøtte i måneder med nedstengning og påbud om hjemmekontor. Kollektivtransporten vil også være avhengig av støtte på vei ut av pandemien, til et normalt reisemønster er på plass. Vi har sett at det tar tid, men det vil være fullstendig feil strategi å redusere kollektivtilbudet på bakgrunn av færre reisende. Tvert imot har selve suksesskriteriet for flere reisende med kollektivtilbud vært på bakgrunn av at vi har styrket tilbudet og redusert prisene.

Nettopp derfor har KrF og Venstre, som eneste partier, satt av kr 100 millioner i 2022 i tilskudd til kollektivselskapene i våre alternative budsjett. Vi ønsker med dette å unngå kutt og prisøkning på kollektivtrafikken frem til sommeren 2022. Vi ønsker også å sikre at det ikke blir kutt i rutetilbudet på hurtigbåten på Oslofjorden og styrke samarbeidet med Oslo kommune. Dette gjør at vi kan se på mulighetene for å senke billettprisene på kollektivtrafikken.

Vi har bedt fylkesrådet ta ansvar for at kollektivselskapene imøtekommer den nye arbeidshverdagen til innbyggerne, og finner nye og fleksible billettløsninger, som også kan øke inntektene til kollektivselskapet. Vi mener også fylkesrådet skal forsere arbeidet med implementering av sømløs ruteplanlegging på tvers av tidligere fylkesgrenser i Viken.

Naturen skal ikke bare beskyttes fordi det er vårt livsgrunnlag, men også fordi den har egenverdi. Tapet av naturområder, økosystemer og arter er en trussel mot alt liv på jorden. En rik og variert natur har stor egenverdi, og dekker våre grunnleggende behov og gir verdiskaping og livskvalitet. Arbeidet med et renere hav, fjord og strand, er helt avgjørende i dette arbeidet. Oslofjorden har store utfordringer, og Viken fylke må bidra for å snu utviklingen. Derfor har vi sammen med Høyre og Venstre satt av totalt kr 127 millioner til dette i våre alternative budsjetter.

Kommentarer til denne saken