Antall voldssaker økte med 140 prosent i Follos ungdomsmiljø: – Ungdommen er blitt tøffere med hverandre

Antall saker relatert til ungdomskriminalitet har steget betraktelig i Follo. En av de største utfordringen for forebyggende avsnitt i politiet er at livredde ungdommer ikke tør dele informasjon. Snitchekulturen (sladring) har fått et solid rotfeste i ungdomsmiljøet.