Gå til sidens hovedinnhold

Ap lyttet ikke til Tuva Moflag og villeder om rusreformen

Rusreformen handler om å gå fra straff til hjelp. For Arbeiderpartiet synes det å bety å gå fra straff til hjelp for noen få. Du må bare være narkoman nok.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre hadde håpet at Ap ville lytte til Tuva Moflag som har kloke refleksjoner og som støtter reformen, det gjorde dessverre ikke landsmøtet. Det er vanskelig å forstå at de går imot det de gikk til valg på denne stortingsperioden.

Flere tiår med feilslått straffepolitikk har lært oss at dagens rusregime ikke fungerer. De skyhøye overdosetallene taler sitt klare språk- det haster med en ny kurs. Vi kan nesten ikke leve med at ungdom er redd for å ringe etter hjelp, fordi de er redde for å gjøre noe kriminelt. Som i ytterste konsekvens kan ende i død, men om man er heldig, bare ender i utenforskap og stigmatisering fra samfunnet.

LES OGSÅ: Cannabis til en hel skoleklasse?

Venstre har kjempet for en mer human ruspolitikk i flere tiår. De fleste med alvorlig rusavhengighet bruker rus, lovlig eller ulovlig, som selvmedisinering. Den brukes som flukt og smertelindring fra ulike traumer og livspåkjenninger. Skal folk straffes for å medisinere seg selv eller påføre seg selv skade?

Det feilslåtte strafferegimet er grundig dokumentert. Fra Stoltenberg-utvalget i 2010, til Rusreformutvalgets rapport i 2019.Straff fungerer ikke! Den tråkker på folk som allerede ligger nede.

Arbeiderpartiet bidrar nå til et flertall på Stortinget om at vi bør slutte å straffe tungt rusavhengige, så logikken er: Vil du ha hjelp, så må du bare sørge for å bli narkoman nok. Og, hvem skal vurderer når vedkommende har passert denne «narkoman nok»-grensen? En grense som er umulig og også bryter med det grunnlovsfestede prinsippet om likhet for loven. Hvor mange rusavhengige kan se tilbake på et levd liv og peke ut dagen de utviklet et rusproblem? De fleste med tung rusavhengighet begynner å misbruke rusmidler i relativt ung alder. Da risikerer vi å straffe akkurat den samme gruppen som vi ønsker å skåne. Oh, the irony! Vi mener det er både rart og tragisk at den delen av Aps landsmøte, som skrotet den viktige rusreformen, ikke ser dette selv. For å hindre tung rusavhengighet, så må vi hjelpe så tidlig som mulig.

Straff hindrer hjelp

Dersom vi skal fortsette å straffe ungdom, slik Arbeiderpartiet, Sp og Frp ønsker, vil færre be om hjelp. Frykten for konsekvensene for rulleblad, jobb og familie gjør at mange vegrer seg for å ta kontakt med helsevesenet hvis de sliter med rus. De skammer seg og vegrer seg for å fortelle, inntil problemet ble uhåndterlig. Det er flere eksempler på at mange vegrer seg for å ringe 113 ved overdoser fordi de kan risikere straff. Konsekvensene er fatale.

Rusreformen er en behandlingsreform

Med rusreformen skal vi styrke behandlingsapparatet. I stedet for straff og bøter, skal vi møte mennesker med helsehjelp og rehabilitering. Vi må ha tillit til at helsevesenet vårt har kompetanse og verktøy som fungerer langt bedre enn trussel om tvang og straff

I stedet for å møte for politiet, skal rusbrukere møte for en kommunal rådgivende enhet. Her vil de få informasjon om risikoene ved narkotikabruk, om forbudet mot narkotika og om veien ut av rusen. Deretter vil de få tilbud om kartlegging med sikte på videre oppfølging, hjelp og behandling.

Straff rammer skjevt

Barn av foreldre med lav utdannelse har sju ganger høyere risiko for å bli straffet for cannabisbruk enn barn av foreldre med høy utdannelse, selv om dobbelt så mange barn av foreldre med høy utdannelse bruker cannabis. Med de påfølgende konsekvensene denne straffen og stigmatiseringen fører til, så skaper Ap større forskjeller. Det bør folk legge seg på minne til valget i høst.

Hvis Arbeiderpartiet stemmer ned Venstre og regjeringens rusreform 3. juni, har de i praksis vendt rusreformen og de svakeste ryggen. Venstre har kjempet for å gå fra straff til hjelp i flere tiår, og vi kommer til å kjempe videre.

Kommentarer til denne saken