Kommunestyret i Nordre Follo behandlet onsdag i forrige uke sak 71/22 Torg- og gågateprosjektet i Ski sentrum (UB1) – konsept og prinsippavklaring.

Ordfører med støttepartier (unntatt Hille fra V) vedtok mot Høyre, FrP og Pensjonistpartiets stemmer å lukke møtet og gjennom det frata presse og velgere muligheten til å følge debatten under dekke av at saken hadde et vedlegg som var unntatt offentlighet.

De delene som er unntatt offentlighet vedrører kalkyleunderlag knyttet til arbeider som skal utføres som en del av utbyggingen.

Det er naturlig og også fast praksis at slike underlag unntas offentlighet slik at mulige tilbydere ikke gis innsyn de ikke skal ha.

I motsetning til ordføreren, har Høyre tillit at våre folkevalgte, inklusive de fra den rødgrønne siden, klarer å skille mellom informasjon som er offentlig og den begrensede delen. Kommunestyret hadde en god og grundig debatt om saken, uten at noen av talerne var i nærheten av noen av elementene som er unntatt offentlighet.

Høyre står for valgfrihet og åpenhet og vil fortsette å kjempe for størst mulig åpenhet og transparens.

Dette er noen eksempler på hvordan Høyre vil styre kommunen på en annen måte enn dagens politiske ledelse. Vi har andre og bedre løsninger også innenfor f.eks. barnehage, sykehjem

Knut Oppegaard, kommunestyrerepresentant (H) og Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, kommunestyrerepresentant og ordførerkandidat (H)