Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet spiller på lag med Follo

Follos næringsliv er variert, har mye kompetanse og skaper enorme verdier. Dette gir oss en unik mulighet for vekst og til å spille en sentral rolle i Norges omstilling til det grønne skiftet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har mål om å halvere Norges samlede klimagassutslipp, og samtidig øke eksporten med femti prosent, innen 2030. For å få dette til trenger vi en aktiv og sterk stat som ser løsninger og mennesker i sammenheng, og vi trenger næringslivet på laget. Vi i Arbeiderpartiet mener Follo kan spille en avgjørende rolle for å få dette til og har tydelige løfter for å satse på Follo i årene som kommer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås utgjør en av de fremste kunnskaps- og innovasjonsmiljøene i Norge, dette gir oss en enestående posisjon til å bli skape nye næringer. Vi går til valg på å stille opp med kapital til skalering og kommersialisering av nye næringer i regionen vår.

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Follo har et stort potensial for vekst og jobbskaping, blant annet i Vekstbedriftene som er til stede her. Vi vil bruke det offentliges muskler aktivt for å bygge opp nye verdikjeder i regionen, og ikke minst sørge for økt verdiskaping rundt etablerte næringer. Vi skal også stille opp for bedrifter og husholdninger som ønsker å redusere sine utslipp gjennom støtteordninger.

Vi går også til valg på å gjøre regionen vår til en motor i utviklingen av norsk hydrogenindustri og skape nye arbeidsplasser her. Mer transport kan gå på fornybar energi, og vi vil bruke innkjøpsmakten i stat og kommune til å utvikle og ta i bruk ny teknologi for utslippsfrie ferger og hurtigbåter.

Vi må ta i bruk skogen, og øke næringspotensialet fra skogen. Vi går til valg på å øke tilskuddene til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å sikre fornying, karbonbinding og et fremtidig ressursgrunnlag for industrien. Matproduksjon utgjør også en viktig del av verdiskapingen i Follo. Her dyrkes blant annet korn, bær og det produseres melk og kjøtt. Vi går til valg på å sikre et sterkt jordvern slik at vi opprettholder matproduksjonen her. Vi vil gi bøndene et inntektsløft – fordi de fortjener en inntekt å leve av. Og vi skal sikre næringsmiddelindustrien forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår.

Næringslivet i Follo er også avhengig av at vi har et kollektivtilbud som leverer. Mange pendlere, meg selv inkludert, opplever for ofte forsinket eller kansellerte avganger. Vi opplever alt for fulle busser og vogner på togene. Vi går til valg på å ruste opp kollektivtilbudet i regionen vår, og gjøre det til et reelt alternativ for oss pendlere å bruke kollektivtilbudet.

Etter åtte år med Høyreregjeringens passive næringspolitikk, er tiden overmoden for et skifte. Arbeiderpartiet står i front for en aktiv næringspolitikk – klar for en satsing på Follo!

Kommentarer til denne saken