Ås har nå den høyeste ledigheten i Follo. – Vi har en økning i antall unge arbeidssøkere. Dette tar vi på alvor

Av

Ås har nå 253 helt arbeidsledige. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken, den høyeste andelen i Follo.