Arbeidsministeren er åpen for regelendringer etter NAV-avslag til svaksynte Birgitte

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er åpen for å se på regelendringer etter at svaksynte Birgitte Falck-Jørgensen fikk avslag om hjelpemidler etter tilbud om hospiteringsplass som journalist.