49.200 kroner er nesten 40 prosent høyere enn kommunen der de hadde lavest lønn, som var Røst med 35.400 kroner. Oppegård er kommunen med tredje høyest lønn med en medianlønn på 47 980 kroner.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) målt i september 2018.

Totalt var det seks kommuner der de bosatte hadde en medianlønn lik eller over 45.000 kroner. I tillegg til Bærum, Asker og Oppegård, gjelder dette Utsira, Nesodden og Stavanger.

Samtidig er det tre kommuner der de hadde en medianlønn på under 36.000 kroner: Røst og Hattfjelldal i Nordland og Etnedal i Oppland.

I Ski er medianlønnen 43 500 kroner, mens den i Ås er 42 780 kroner.

Medianlønnen i Oslo var 44.130 kroner.

Sorterer man etter arbeidssted og ikke bostedskommune, ligger ikke lenger Bærum på topp. Det gjør Sola kommune der de hadde 49.500 kroner i medianlønn. Mange som har arbeidssted i Sola, har jobb knyttet til oljenæringene, og i tillegg blir en del av dem som arbeider på sokkelen, registrert med Sola som arbeidsstedskommune.

I 2018 var medianlønnen 6,2 prosent lavere blant kvinner enn blant menn: 39.950 kroner mot 42.590 kroner.