Vær miljøbevisst når du holder varmen

De nye peisovnene bidrar til renere luft ved at de slipper ut mindre svevestøv enn de gamle ovnene.

De nye peisovnene bidrar til renere luft ved at de slipper ut mindre svevestøv enn de gamle ovnene.

Artikkelen er over 14 år gammel
DEL

Det siste året ble det brent utrolige 1,3 millioner tonn ved i Norge. En peis eller en vedovn skaper et lunt og hyggelig miljø innendørs, men er skadelig for miljøet utendørs. Vedfyring er den viktigste kilden til utslipp av svevestøv. Derfor er det med tilfredshet vi ser at de såkalte rentbrennende ovnene er på full fart inn i norske stuer. 30 prosent av veden brennes i dag i nye ovner.

Svevestøv skaper problemer for astmatikere og allergikere. 70 prosent av all svevestøvutslipp stammer fra vedfyring. Et godt alternativ er å skaffe seg en vedovn som er konstruert etter 1998. De slipper ut mye mindre svevestøv enn de gamle vedovnene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de gamle forurensende vedovnene slipper ut fem til seks ganger så mye svevestøv som de nye ovnene. En annen fordel ved nye ovner er at opptil 70 prosent av energiinnholdet i veden utnyttes. Med andre ord får vi mer varme ut av hver vedkubbe.

1,3 millioner tonn ved genererer 32.100 tonn svevestøv. Dette tallet hadde vært 11.000 tonn høyere dersom ingen husstander hadde gått til anskaffelse av nye vedovner. Denne dokumentasjonen fra Statens forurensningstilsyn, Norges vassdrag- og energidirektorat og Landbruksdepartementet viser at det nytter at hver enkelt kan bidra til å skape et bedre miljø. Hvis alle erstatter gamle vedovner med nye, antar myndighetene at utslippet av svevestøv vil reduseres til en firedel av dagens mengde.

I Oslo og Akershus er utslippene av svevestøv redusert med 800 tonn de siste årene. En vesentlig årsak er at vedfyring i peis er mer vanlig i vårt distrikt enn i landet for øvrig. Dessuten er vedforbruket hos oss lavest i landet med et forbruk på 125 kilo ved per innbygger. Til sammenligning brenner hver hedmarking og opplending 530 kilo vedkubber i året.

Artikkeltags