Helt til det siste var FrP-politikeren aktiv og engasjert som styreleder i arbeidsmarkedsbedriften vår Åspro. Åspro var ett av Arnes mange hjertebarn; han var svært opptatt av å sikre Ås Pro som en god arbeidsplass for folk med behov for varig tilrettelagt arbeid.

Arne Hillestad møtte i sine første politiske verv i Ås i 1976, som varamedlem i E-verksstyret og i brannstyret. I 1983 ble han valgt inn i kommunestyret, der ble han gjenvalgt hele 9 ganger, og satt altså sammenhengende i kommunestyret i 36 år. Hele tiden satt han i tillegg i Formannskapet, 2 perioder som vara og 7 perioder som fast medlem.

I tillegg hadde Arne en imponerende og lang rekke av verv, til sammen ca. 100 ulike verv, hver med en funksjonstid på 4 år. Arne var innom den politiske ledelsen av alle kommunale sektorer, både skole, omsorg, teknikk, boliger, samarbeide med ansatte, avløpsrenseanlegg, for å nevne noe. Han var også vara for Fremskrittspartiet på Stortinget i en periode.

Alt i alt gjør dette at Arne Hillestad har vært med på å forme og utvikle Ås gjennom nær 50 år. Han hadde et spesielt sterkt og langvarig engasjement for kommunale byggeprosjekter, og satt i den kommunale plan og byggekomiteen i 5 perioder fra 1995 til 2019, mesteparten av tiden som leder.

Gjennom det var han med på å styre og forme skolebygg, barnehager og omsorgsbygg. Arne var en kunnskapsrik, kreativ, humørfylt og engasjert folkevalgt. Jeg lærte å sette stor pris på Arne Hillestad gjennom de 10 åra jeg fikk gleden av å arbeide sammen med ham i politikken. Det var i møter i hovedutvalg for teknikk og miljø, i Formannskapet, administrasjonsutvalget, kommunestyret,

Søndre Follo Renseanlegg, og i kirkelig Fellesråd. Jeg opplevde alltid Arne som løsningsorientert, med stort engasjement for de svakeste, og for å få mest mulig ut av de kommunale midlene. Ikke sjelden fungerte han som en brobygger i Formannskapet, opptatt av gode, praktiske og effektive løsninger.

Våre tanker går til Arnes nære familie, og vi lyser fred over Arne Hillestad’s gode minne.