Arne Johan la inn bud på 33.700 for TV-aksjonbilen til Ås videregående. Her henter han bilen

Bilopprettingselevene på Ås videregående skole har satt i stand en bil som barn fra Tunveien barnehage malte og som ble auksjonert bort til inntekt for TV-aksjonen. Nylig kunne de nye eierne overta bilen.