Gå til sidens hovedinnhold

Ås kommune har aldri vært styrt så dårlig som nå.

Artikkelen er over 1 år gammel

Redaktør Martin Gray treffer blink i sin kommentar om politikerne, og i særdeleshet ordførerens måte å lede Ås kommune. Jeg mener å ha rett i at Ås kommune har aldri vært styrt dårligere enn hva tilfelle er i dag.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ubesluttsomhet, vingling og mangel på beslutninger florerer over en lav sko. Jeg vil komme med noen eksempler som jeg mener er svært kritikkverdige.

Kroer skole: Her har politikerne, og for den saks skyld administrasjonen, med rådmannen i spissen, vinglet frem og tilbake. Den skal legges ned, så skal den delvis legges ned, for så igjen å bestå. Det at ikke politikere forstår at dette skaper uro i et veletablert bygdesamfunn er uforståelig. Jeg husker godt da politikerne la ned Holstad skole for mange år siden. Gradvis forsvant «limet» i Holstad-kretsen, alt ble borte. Det samme kommer til å skje i Kroer, om politikerne er så nærsynte og ansvarsløse. Det er bare én forskjell: Det er ikke de samme politikerne som la ned Holstad skole, som nå legger ned Kroer skole, men resultatet blir det samme.

Åsgård skole: Den står tom i dag – hvorfor? Jo, det er på grunn av vingling fra politikerne. Er vi tjent med å ha slike folk til å lede oss? Det er vi som har stemt dem inn, men er resultatet blitt som vi forventet? Neppe. Her er det et stort hull i vårt demokratiske system, og det er grunn til å spørre om Aps valgprogram i Ås kommune er redelig. Der står det: «Det er godt å leve i Ås kommune». Det er grunn til å spørre om det virkelig er det? Og er det for alle?

Sentrumsplan, jordvern og inngrep i bomiljø: Sentrumsplanen er i fokus for tiden. Vi skal bo oppå hverandre og rasere bomiljø til folk. Folk blir fordrevet fra sine boliger med tvang, men slu eiendomsutbyggere og politikere har fått det til at eiendommer blir innløst frivillig.

I sentrum har enkelte partier gått inn for å verne noen bygninger som har «historisk» verdi for gamle Ås sentrum. Jeg minner om at de samme vernekåte folka i sin tid greide å verne Holstad stasjonsbolig, da stasjonen ble lagt ned for drøye 20–30 år siden. Intet er gjort siden den gang og nå er bygningen så forfallen at det bare er å rive den.

Dysterjordet: Jordet ligger der som en hemsko for en god og fornuftig utbygging av Ås sentrum. Dysterjordet er like hellig som kua i India. I dag er jordvern høyere verdsatt blant politikere og planleggere enn hjemmene til Ås-borgerne. Ja, vi nærmer oss en tankegang blant våre politikere som jeg minnes om fra diktaturer der folk flest er null verdt. Når en gårdbruker mellom Ås og Holstad vil gi 3–4 tomter til sin familie i skogkanten, da sier politikerne nei, fordi det er det er for langt fra Ås sentrum, og Statens vegvesen sier nei fordi fylkesvei 152 ikke tåler større belastning. Men samtidig godtar Ås kommune og Statens vegvesen en fortetning på Sneissletta med utkjøring ut på E 18 – ja, skjønn det den som vil!

Dette, og mange andre saker bekrefter det jeg innledet med: Ås kommune har aldri vært styrt så dårlig som nå.


Kommentarer til denne saken