Ås kommune i knestående

Av

«Det er veldig alvorlig» er rådmann Trine Christensen sitert på. «Kutt i tjenestene blir nødvendig» utdyper hun i Ås Avis.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det gjelder både overforbruk i forhold til budsjettet i 2019, og hva vi har i vente: Ordfører Ola Nordal sier at «Det er så alvorlig at vi må gjennomføre tiltak. Vi kan ikke ha underskudd over flere år!» «Alle politiske løsninger må ta forbehold om den økonomiske situasjon, for å sikre en trygg økonomisk styring av Ås.» Dette var lovnadene samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KRF gikk til valg på.

Ny Rustad skole er, altfor stor i forhold til nåværende elevtall og i en uviss fremtid. Ennå er ikke gymnastikksalen brukbar. Det er sløsing av hundrevis millioner. Utvidelsen av Åsgård skole, hva med den? Jo ved en «hestehandel» med Ap som kusk vedtok kommunestyret 17.06.20 en utvidelse fra 2-parallell til 4-parallell til en pris på 400–500 millioner. Det hadde klart seg med en 3-parallell i mange år fremover. Vi er i ferd med å bruke penger vi ikke har, på skoleplasser vi ikke trenger.

Det er spesielt høyt overforbruk innen tjenestene helse, mestring og sykehjem, heter det fra kommunen. Det foreslås effektiv omstilling, blant annet ved å stenge en sykehjemsavdeling med seks plasser. Et eksempel på virkningen av «effektiviseringen» kunne vi også lese i Ås Avis 6/8-20: «Sykepleiere sier opp i protest. Pårørende, ansatte og tillitsvalgte er bekymret for kvaliteten på Moertunet.» Ifølge Kommunebarometeret (2019) ligger Ås kommune særlig dårlig an når det gjelder tjenesteområdet Pleie og omsorg; bare som nummer 388 av vel 400 kommuner. Forstår ordfører/politikere og rådmann hva som skjer?

I 2016 utgjorde konsulenthonorarer cirka 200 millioner kroner; det vil si cirka en femtedel av hele kommunens budsjett. Konsulenthonorarene i de resterende årene av kommuneperioden er ikke kjent. De mange planene, deriblant Områdereguleringsplanen, Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås tettsted, to nye planer for Rådhusparken, Europankvartalet mer fler har nok også «kostet flesk».

Administrasjonskostnadene bør også kunne vurderes. Fra før hadde vi rådmann og tre kommunalsjefer. Da Ås allerede i 2019 var på grensen til å havne i Robek-listen (umyndiggjort), ble det ansatt en fjerde kommunalsjef pluss en «nestkommanderende». Vi har også en økonomisjef, åtte virksomhetsledere og diverse enhetsledere m.fl. De fleste av disse bør vel kunne utrede mye og være konsulenter innen sine fagfelter.

I Grunnlovens § 49, annet ledd, heter det om Kommunalt selvstyre: «Innbyggerne har rett til å styre i lokale anliggender.» Derfor kan vi også bestemme befolkningsveksten og dermed grunnlaget for elevveksten til skolene. Det ser dessverre ut som både rådmannen og ordføreren fortsatt lever etter regionplan for Oslo og Akershus fra 2015, hvor vi var tiltenkt å bli den hurtigst voksende kommune i regionen, med vel tre prosent befolkningsvekst årlig. Regionplanen ble aldri vedtatt i kommunestyret. I vår gjeldende kommuneplaner vedtatt årlig befolkningsvekst på to prosent, som er mer enn nok.

Ordfører Ola Nordal og gruppeleder i Ap, Edvin Søvik, hadde en helsides artikkel i Ås Avis med tittelen «På tide å rydde litt i fakta og argumenter.» Det er en ovenfra og ned-holdning i en hele artikkelen, der de ikke imøtegår begrunnet kritikk om unødig bruk av kommunens ressurser, men heller tyr til skryt av Aps innsats for sparing og «sosialdemokratisk fellesskapspolitikk»

Jeg har i dette innlegget, som Nordal og Søvik, prøvd hjelpe til med «litt rydding i fakta og argumenter».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken