Ås kommune ble saksøkt for 17 millioner – får kritikk for rolleblanding

Bakgrunnen er funn av kvikkleire på tomten der den nye skytebanen er bygget.